RISDA e-BANCI

Banci Pekebun Kecil Getah 2023

a. Mengikut Seksyen 6.2(a)(v) Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972: 'Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) hendaklah mendapatkan dan menyimpan perangkaan-perangkaan yang perlu yang berhubung dengan sektor pekebun kecil dan menyebabkan supaya maklumat itu diberikan kepada Kerajaan.'

b. Takrif pekebun kecil ialah pemilik kebun getah dan/atau sawit yang keluasan pemilikan kurang daripada 100 ekar (40 hektar)

c. RISDA akan menjalankan Banci Pekebun Kecil Getah bermula 1 Julai 2023 - 31 Disember 2023

d. Kerjasama tuan/puan dalam menjayakan Banci ini amatlah dihargai.

Selamat Datang,

Sila semak kewujudan akaun anda

Untuk maklumat lanjut tentang BPKG 2023, sila layari Banci RISDA